ตู้เก็บสารไวไฟ

Model 1012S-​50

  • Weight 155 lbs/​70.31 kgs
  • Shelves 1
  • Capac­ity 12 Gallons
  • Dimen­sions Over­all 23 x 18 x 363÷8
  • Col­ors Safety Yellow

Model 1030S-​50

  • Weight 255 lbs./115.67 kgs
  • Shelves 1
  • Capac­ity 30 Gallons
  • Dimen­sions Over­all 43“x18” x 453÷8
  • Col­ors Safety Yellow

Model 1060S-​50

  • Weight 415 lbs/​188.24 kgs
  • Shelves 2
  • Capac­ity 60 Gallons
  • Dimen­sions Over­all 34 x 34 x 663÷8
  • Col­ors Safety Yellow

Model 1045S-​50

  • Weight 323 lbs./146.51 kgs
  • Shelves 2
  • Capac­ity 45 Gallons
  • Dimen­sions Over­all 43“x18” x 663÷8
  • Col­ors Safety Yellow

Model 1030M-​50

  • Weight 250 lbs./113.4 kgs
  • Shelves 1
  • Capac­ity 30 Gallons
  • Dimen­sions Over­all 43“x18” x 44
  • Col­ors Safety Yellow

Model 1045M-​50

  • Weight 315lbs./142 kgs
  • Shelves 2
  • Capac­ity 45 Gallons
  • Dimen­sions Over­all 43“x18” x 65
  • Col­ors Safety Yellow

Model 1090M-​50

  • Weight 548lbs./265 kgs
  • Shelves 2
  • Capac­ity 90 Gallons
  • Dimen­sions Over­all 43“x34” x 65
  • Col­ors Safety Yellow

Model 1090S-​50

  • Weight 620lbs./282 kgs
  • Shelves 2
  • Capac­ity 90 Gallons
  • Dimen­sions Over­all 43“x34” x 663÷8
  • Col­ors Safety Yellow

ตัวตู้มีบานประตู 2 บาน ปิดและล็อกตัวเองโดยอุปกรณ์กลไก
มีหนังสือรับรองการทดสอบตู้ตามมาตรฐาน FM APPROVAL
ตัวตู้ด้านในมีบ่อรองรับกรณีเกิดสารเคมีหกล้น ความลึก 2 นิ้ว (50 mm.)
ตัวตู้ทำจากเหล็ก ผนัง 2 ชั้น 16 Gauge
มีเหล็กเสริมหนา 16 Gauge หรือ 1.291 mm. (รุ่น 60 & 90 Gal­lon)
ตัวตู้ทำจากเหล็ก ผนัง 2 ชั้น 16 Gauge
ประตูมีระบบนิรภัย หากเกิดเปลวไฟหรืออุณหภูมิสูงถึง 74 องศา ประตูจะปิดอัตโนมัติ
มีช่องระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยับยั้งเปลวไฟ