Disigned for Life

EA1B

EM1W

EM1G

EA1W

EA1S

EA1G

ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า No Elec­tric­ity required.

หน้าจอกว้าง 2.38″ Screen

มองได้ห่างถึง 7 ฟุต View­ing Dis­tance up to 7 Feet

องศาการมองกว้างถึง 132º Wide angle up to 132º

ปรับให้พอดีกับประตู Adjust to fit

วิธีติดตั้ง

    • ติดสติกเกอร์สำหรับการเจาะรูบนประตู โดยให้เส้น Hor­i­zon­tal ขนานกับพื้น
    • เจาะรูบานประตูตามรอยสติกเกอร์ หลังจากนั้นดึงสติกเกอร์ออก
    • หมุนเกลียวส่วนด้านหน้าของ Eagle Eye ออก นำมาประกบกับข้างนอกของประตูพร้อมกรอบป้องกัน ถ้าส่วนภายนอกโดนฝน ควรใช้ซิลิโคนอุดรอบกรอบป้องกัน
    • ประกบทั้งสองส่วนเข้าหากัน โดยจับส่วนข้างหน้าไว้แล้วหมุนล็อกให้แน่น
    • หมุ่นเกลียวส่วนสุดท้ายที่มีลักษณะเป็นแหวนให้ชิดกับบานประตู ในขณะติดตั้งควรระวังจอมองด้านหน้า พยายามหมุนให้จอภาพตั้งตรง