เครื่องฟอกอากาศ สำหรับโรงงาน, พาณิชย์

รุ่น RF 600

พื้นที่ (ตร.ม.) 6080

แรงลม (CFM) 640

READ MORE

รุ่น RF 1200

พื้นที่ (ตร.ม.) 100120

แรงลม (CFM) 1250

READ MORE

รุ่น CR 1000

พื้นที่ (ตร.ม.) 80100

แรงลม (CFM) 1000

READ MORE

รุ่น PM 300

พื้นที่ (ตร.ม.) 2040

แรงลม (CFM) 300

READ MORE

เครื่องฟอกอากาศ สำหรับสถานพยาบาล

รุ่น AS 350

พื้นที่ (ตร.ม.) 2550

แรงลม (CFM) 20

READ MORE

รุ่น CRA 250 QUAD

พื้นที่ (ตร.ม.) 2288

แรงลม (CFM) 250

READ MORE

รุ่น CRA 350

พื้นที่ (ตร.ม.) 30123

แรงลม (CFM) 350

READ MORE

รุ่น CRA 400 QUAD

พื้นที่ (ตร.ม.) 41166

แรงลม (CFM) 470

READ MORE

รุ่น Air­guard

พื้นที่ (ตร.ม.) 40

แรงลม (CFM) 30

READ MORE

เครื่องฟอกอากาศ สำหรับอุตสาหกรรม

รุ่น MT-​Mobile

พื้นที่ (ตร.ม.) 80100

แรงลม (CFM) 1000

READ MORE

รุ่น MT-​1251

พื้นที่ (ตร.ม.) 80100

แรงลม (CFM) 1000

READ MORE

รุ่น MT-​1251-​45C

พื้นที่ (ตร.ม.) 80100

แรงลม (CFM) 1000

READ MORE

รุ่น SC-​150

พื้นที่ (ตร.ม.) 2040

แรงลม (CFM) 150

READ MORE

เครื่องฟอกอากาศ สำหรับที่อยู่อาศัย

รุ่น CURA Life M1

พื้นที่ 1041 M2

แรงลม (CFM) 118

READ MORE

รุ่น CURA Life M4

พื้นที่ 35 - 141 M2

แรงลม (CFM) 400

READ MORE