Monday, November 19, 2018

การติดตั้งเครื่องฟอกฯ

เพราะ เรามีประสบการณ์เรื่องเครื่องฟอกอากาศมากกว่า 30 ปี นอกจากจำหน่ายแล้ว เรายังมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การบริการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ การบริการดูแล รักษา ซ่อมบำรุงเครื่องฟอกอากาศ และดูแลรักษาพัดลมเย็นไร้ละอองน้ำอีกด้วย