Sunday, November 18, 2018

เครื่องฟอกอากาศ SC-150

       SC-150-1       

 

           เครื่องกรองก๊าซพิษและไอสารระเหยเฉพาะจุด (Source Capture) เครื่องดูดควันตะกั่ว แบบปรับระดับท่อดูด ยี่ห้อ ''Hi End'' รุ่น SC 150 (PORTABLE)  สามารถดูดควันพิษ ไอสารระเหย ฝุ่นละอองสารเคมีและกลิ่น เข้าทางท่อดูดควันที่สามารถปรับโค้งงอได้ ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานไอสารระเหย, ควัน หรือแก๊สพิษจะถูกดักจับจากบริเวณจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดควันพิษเหล่านั้นผ่าน ทางท่อดูดควันทั้งสองข้าง ผ่านแผ่นกรองชั้นแรก (Pre-Filter) เพื่อดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ก่อน จากนั้นอนุภาคที่มีขนาดเล็กลงมาจะถูกดักจับด้วยแผ่นกรอง HEPA, ควันพิษจะถูกดักจับด้วยตัวกรองชนิดถ่าน Charcoal / Activated Alumina จนได้อากาศบริสุทธิ์

      เป็นเครื่องดูดควันพิษแบบปรับระดับท่อดูด ชนิด Mechanical Air Filter กรองด้วยระบบ Media Filter โดยดูดควันพิษ,ฝุ่นละออง,ไอสารตะกั่ว (Lead Fume) จากการบัดกรี,กลิ่นไอตะกัว,รวมทั้งมวลเล็กๆของสารในอากาศภายในห้องที่มี ลักษณะปิด โดยมลพิษจะถูกดูดด้วยกำลังลมจาก Motor/Blower ผ่านทางแขนดูดเก็บมลพิษไว้ในชุดFilter และมีประตู Access Door ด้านหน้าสำหรับเปลี่ยนชุดFilter เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

           
         ตัวเครื่องดูดควันพิษเป็นแบบตั้งพื้นหรือติดตั้งบน โต๊ะทำงาน ภายในเครื่องประกอบด้วย Flex-Arm 2 แขนดูด โดยสามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง 1 หรือ 2 แขนดูดในเครื่องเดียวกันโดยมีอุปกรณ์ Manifold เป็นชุดรองรับแขกดูดที่สามารถทำงาน ปิด-เปิดได้ ตัวแขนดูดสามารถปรับให้ขึ้นลง โค้งงอและหมุนได้รอบตัว (Swivel) 360 องศา ออกแบบการทำงานเป็นอย่างดีและให้ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับงานทางด้านห้องซ่อม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค,โรงพิมพ์,ห้องพิมพ์เอกสาร,ห้องนับเหรียญหรือพันธบัตร เป็นต้น

 

 

 

SPECIFICATIONS Model : MT-Mobile
Air volume 150 CFM
Speed Level
3
Area Coverage 10-20 M2
Power Consumption 130 watts
Dimensions 14 3/8" x 27"x 11 1/4"
Unit Weight  21 Kgs.