Sunday, November 18, 2018

น้ำยาล้างแอร์คอยล์แคร์

ประหยัดค่าไฟฟ้า ,ยืดอายุเครื่องปรับอากาศ,ลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศและการสะสมฝุ่น ละออง,เครื่ืองปรับอากาศทำความเย็นได้เร็วขึ้น,ลดปริมาณกลิ่นอับชื้นใน เครื่องปรับอากาศ,ประหยัดค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ช่วยลดโลกร้อน