น้ำยาล้างแอร์ Coil Care II

น้ำยาล้างแอร์นวัตกรรมใหม่จากสหรัฐอเมริกา เป็นน้ำยาสูตรเข้มข้น ใช้ล้างชุดคอยล์เย็น (Fan Coil) ของเครื่องปรับอากาศ น้ำยามีประสิทธิภาพสูงในการชะล้างคราบสกปรกให้หลุดร่วง และอาศัยหยดน้ำ (Con­den­sate Moisure) ในชุดคอยล์เย็นเป็นน้ำชะล้าง จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำล้างตาม

คุณสมบัติของน้ำยา

  • ให้ความปลอดภัยต่อบุคลากรในขณะที่ใช้งาน รวมทั้งกลิ่นไม่ฉุน ไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
  • ใช้งานง่ายไม่ว่าเป็นห้องธรรมดา หรือห้องที่ยุ่งยากในการดูแลรักษา
  • ไม่เป็นสื่อไฟ ไม่กัดกร่อนทำลายวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งผิวสีฉาบและรักษาอุปกรณ์ไม่ให้เป็นสนิท
  • น้ำยาไม่มีฤทธิ์เป็นกรด จึงสามารถใช้ล้างทำความสะอาดได้หลายครั้งตามความต้องการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  • ปรับสภาพการทำงานของเครื่องให้กระจายความเย็นที่สม่ำเสมอ จึงช่วยประหยัดค่าไฟ
  • ไม่ต้องใช้น้ำล้างตามหลังจากใช้น้ำยา

วิธีการใช้งาน

  • ให้หยุดเครื่องปรับอากาศก่อนใช้งาน
  • อัตราส่วนผสมน้ำยา 1 ส่วนต่อน้ำ 410 ส่วน (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งสกปรก)
  • ใช้ภาชนะที่ฉีดออกเป็นสเปย์ (หัวฟ๊อกกี้)หรือ เครื่องฉีดน้ำ แบบแรงดันสูงเพื่อให้น้ำยาเข้าถึงส่วนใน ฉีดให้ทั่วพื่นผิว
  • หลังจากล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1530 นาที แล้วจึงเปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำงาน
  • กรณีที่เกิดคราบสกปรกหนาแน่น ควรล้างด้วยน้ำยาอีกรอบ