น้ำยาล้างแอร์

</​>
</​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
น้ำยาล้างแอร์ Coil Care II </​> </​>
</​> </​> </​> </​>

น้ำยาล้างแอร์นวัตกรรมใหม่จากสหรัฐอเมริกา เป็นน้ำยาสูตรเข้มข้น ใช้ล้างชุดคอยล์เย็น (Fan Coil) ของเครื่องปรับอากาศ น้ำยามีประสิทธิภาพสูงในการชะล้างคราบสกปรกให้หลุดร่วง และอาศัยหยดน้ำ (Con­den­sate Moisure) ในชุดคอยล์เย็นเป็นน้ำชะล้าง จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำล้างตาม </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>
</​>
</​>

คุณสมบัติของน้ำยา </​> </​>

</​> </​>
  </​>
</​>
</​>
</​>
</​>

 • ให้ความปลอดภัยต่อบุคลากรในขณะที่ใช้งาน รวมทั้งกลิ่นไม่ฉุน ไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
 • ใช้งานง่ายไม่ว่าเป็นห้องธรรมดา หรือห้องที่ยุ่งยากในการดูแลรักษา
 • ไม่เป็นสื่อไฟ ไม่กัดกร่อนทำลายวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งผิวสีฉาบและรักษาอุปกรณ์ไม่ให้เป็นสนิท
 • น้ำยาไม่มีฤทธิ์เป็นกรด จึงสามารถใช้ล้างทำความสะอาดได้หลายครั้งตามความต้องการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 • ปรับสภาพการทำงานของเครื่องให้กระจายความเย็นที่สม่ำเสมอ จึงช่วยประหยัดค่าไฟ
 • ไม่ต้องใช้น้ำล้างตามหลังจากใช้น้ำยา

</​> </​> </​> </​> </​> </​> </​> </​>

</​>
</​>
</​>
</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

วิธีการใช้งาน </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
  </​>
</​>
</​>
</​>
</​>

 • ให้หยุดเครื่องปรับอากาศก่อนใช้งาน
 • อัตราส่วนผสมน้ำยา 1 ส่วนต่อน้ำ 410 ส่วน (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งสกปรก)
 • ใช้ภาชนะที่ฉีดออกเป็นสเปย์ (หัวฟ๊อกกี้)หรือ เครื่องฉีดน้ำ แบบแรงดันสูงเพื่อให้น้ำยาเข้าถึงส่วนใน ฉีดให้ทั่วพื่นผิว
 • หลังจากล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1530 นาที แล้วจึงเปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำงาน
 • กรณีที่เกิดคราบสกปรกหนาแน่น ควรล้างด้วยน้ำยาอีกรอบ

</​> </​> </​> </​> </​> </​> </​> </​>